Jak vybrat sídlo společnosti?

Postup, jak při založení společnosti vybrat sídlo společnosti, v roce 2018 bude obdobný jako v předchozích letech. I když letos nedošlo k významným změnám, jsou zde stále požadavky stanovené zákonem, které musíte splnit! Jaké to jsou, se dozvíte v tomto článku. Dále vám ukážeme, kde všude budete sídlo uvádět, jaké jsou hlavní rozdíly mezi sídlem a provozovnou aj.

Výběr sídla není banální věc, může mít nemalý dopad na vaše podnikání, a proto tuto volbu nepodceňujte, přistupujte k ní s patřičnou zodpovědností.

Jaké podmínky klade zákon na sídlo?

Zákony České republiky říkají jasně, že každá právnická osoba musí mít určeno své sídlo. Pro vás to znamená, že i v případě, kdy kancelář nevyužijete a ani nechcete, si stejně sídlo musíte určit.

Bohužel, ale ani v roce 2018 nedošlo k žádným významným administrativním změnám a tak stále musíte splnit všechny tyto podmínky:

 • Každý podnik musí mít své sídlo – podle této adresy potom územně spadáte pod příslušné místní úřady
 • Jedna firma může mít pouze jedno sídlo – nezáleží na tom, zda podnikáte přes internet, jste profesionální kouč nebo obchoďák ani na tom, že nehodláte působit pouze v jednom městě a budete mít několik provozoven různě po státě.
 • Sídlo se může nacházet pouze na platné adrese (tzn. číslo popisné, název ulice aj.)
 • Jste povinni prokázat právní důvod k užívání nemovitosti či prostor. To může být deklarováno nájemní smlouvou, kupní smlouvou apod.

Tip pro vás navíc: i když adresou sídla musí být platná adresa, u provozovny je zákon mírnější. Při zakládání podniku stačí uvést pouze město namísto celé adresy. To pro vás znamená, že v případě změně provozovny v rámci města ušetříte nemalé částky i čas na splnění administrativních požadavků souvisejících s danou změnou.

Avšak jakmile už se jedná o existující podnik, který mění provozovnu, musíte vždy uvádět celou adresu provozovny. Znamená to, že tuto šikovnou kličku lze využít pouze při zakládání podniku.

Na co si dát při výběru sídla pozor

Jaké jsou rozdíly mezi sídlem a provozovnou?

Mějte na paměti, že se nejedná o shodné termíny.

Jednoduše řečeno, provozovna je místo, kde se živnost fakticky provozuje. Sídlo je naopak adresa, zapsaná v obchodním rejstříku, odkud je podnik řízen.

I když tato místa mohou být shodná, tedy firmu řídíte ze stejného místa jako podnikáte, oboje má své odlišné právní náležitosti, které musíte splnit.

V čem se liší a co mají shodné:

 • Sídlo musí být právě jedno, provozoven může být více
 • Oboje musí být způsobilé, řádně označené a odpovídat povaze činnosti
 • Provozovna musí mít ještě navíc určenou zodpovědnou osobu
 • Sídlo nemůže být, na rozdíl od provozovny, mobilní prostor jako karavan, prodejní vůz apod.

Kde všude budete muset své sídlo veřejně uvádět?

Asi jste už narazili na informaci, že adresa vašeho sídla je uváděna veřejně, ale zamysleli jste se nad důsledky této informace?

Adresu vašeho sídla budete uvádět:

 • Zdravotní pojišťovně
 • Živnostenskému úřadu
 • Správě sociálního zabezpečení

Tímto je jasné, že adresa bude veřejně uvedena v obchodním rejstříku nebo na webových stránkách, pokud si je budete zřizovat (což je v dnešní době dosti pravděpodobné i v případě malých podniků i živnostníků). Kromě přivolání si nevítané pozornosti můžete být poměrně často rušeni doručováním pošty, návštěvami zákazníků, nebo dokonce kontrolami veřejných orgánů.

Umístit si sídlo do bytu a ušetřit?

Na této variantě není nic nezákonné, tzn. můžete to tak udělat. S výhodami, tedy úspory za nájem kanceláře a možnosti podnikání z domova, tato varianta s sebou přináší i podstatné nevýhody (kromě již výše zmíněné veřejnosti dané adresy).

Dejte si pozor na riziko exekuce a vyrušování nejen vás, ale i členů domácnosti či sousedů častými návštěvami.

Jak se těmto nevýhodám vyhnout – řešení se skrývá v podobě virtuálního sídla

Virtuální sídlo je služba, kdy vám specializovaná společnost poskytuje lukrativní adresu pro vaše sídlo. Obvykle se k tomu spojují doplňkové služby, přeposílání pošty aj. Nemusíte se bát, toto není nijak nezákonná varianta. Vaše adresa v Praze, namísto nějaké malé jihočeské vesničky, může působit velmi reprezentativně zvláště při obchodování v mezinárodních kruzích.

Tato možnost je skvělá zejména, pokud nechcete mít adresu u sebe doma, ale víte, že kancelář nevyužijete nebo v případě, kdy se často stěhujete a museli byste neustále měnit adresu sídla. To se spojuje s administrativními náklady… Namísto toho, za malý poplatek měsíčně (jen v řádu stovek) se vyhnete placení drahého nájmu za fyzickou kancelář či komplikacím se sídlem u sebe doma.

Výběr sídla vůbec není banální věc, dejte si na čas, abyste důkladně zvážili všechny možné varianty s jejich pozitivy i negativy. V potaz vezměte i splnění všech zákonných podmínek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.